Zwroty i reklamacje

Czymś Cię zawiedliśmy? Nawet jeśli to możliwe usiądź i zadzwoń do nas lub postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji (na przykład ten):

Zgłoszenie reklamacyjne sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(Czytelny Podpis)

i dołącz go do przesyłki.

2.Odesłanie produktu
Pamiętaj, że decydując się na złożenie reklamacji musisz nam odesłać paczkę wraz ze wszystkimi 'akcesoriami' z zamówienia oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Bring it to Europe
Adam Świerczyński
ul. Francuska 35
40-027 Katowice

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Bring it to Europe
Adam Świerczyński
ul. Francuska 35
40-027 Katowice

Do paczki z oświadczeniem np takim:

imie / nazwisko / nazwa nabywcy ................................

email: ........................


Ja .....................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *: ........................................................
numer zamówienia ...........................................
Data zawarcia umowy to ...................................
data odbioru ....................................................
Imię i nazwisko.................................................
Adres...............................................................
 
Data .....................
Czytelny podpis Klienta ...............................

Do zwracanego produktu dołącz także wszystkie otrzymane z nim akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Reklamacje (Rękojmia)

Jeśli zakupiony produkt posiada wady, możesz zgłosić jego reklamację. Do jej złożenia potrzebny Ci będzie dowód zakupu ( np. paragon, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności online). Pamiętaj, że przy odbiorze Zamówienia masz możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera lub sprzedawcy.

W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny sklep@bringittoeurope.com

Zakupiony towar należy odesłać na adres:

Bring it to Europe
Adam Świerczyński
ul. Francuska 35
40-027 Katowice

Wraz z wypełnionym formularzem:

imie / nazwisko / nazwa nabywcy ................................

email: ........................


Ja .....................................................................................................................
Zgłaszam reklamację zakupionego towaru: ..........................................................
gdyż posiada on wady: ..........................................................
numer zamówienia ...........................................
Data zawarcia umowy to ...................................
data odbioru ....................................................
Imię i nazwisko.................................................
Adres...............................................................
 
Data .....................
Czytelny podpis Klienta ..............................

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. Koszt wysyłki ponosi klient, a po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt ten zostanie zwrócony.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl